Četvrtak, 26.05.2022.

Obavijesti

Stručno savjetovanje na temu Virtualne valute i DarkNet

Dana 18. travnja 2019. godine u Policijskoj akademiji u Ljubljani, a u organizaciji Društva kriminalista Slovenije održano je stručno savjetovanje na teme: Virtualne valute i DARKNET. Temu Virtualne valute prezentirao je gosp. Martin Romin, policijski službenik iz Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva Slovenske policije, s posebnim osvrtom na: prirodu tih valuta, način stjecanja i korištenja odnosno rici povezani s pohranom i korištenjem te načine počinjenja kaznenih djela vezane uz korištenje ili zlouporabu virtualnih valuta. S praktičnim primjerom oduzimanja i prodaje virtualnih jedinica valuta.
 


Poziv na izbornu Skupštinu u Valbandonu

Poštovani redovni članovi Strukovne udruge kriminalista,

sukladno odluci Upravnog odbora, dana 03. i 04. svibnja 2019. godine, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, u prostorijama Uslužne jedinice Ministarstva unutarnjih poslova u Valbandonu, planiramo održati Izbornu skupštinu Strukovne udruge kriminalista.

U sklopu održavanja Izborne skupštine namjera nam je održati i Okrugli stol na temu: „Kaznenopravna zaštita policijskih službenika“, a koja se odnosi primarno na institut „Supsidijarnog tužitelja u kaznenom postupku“ odnosno praktične primjene instituta „Krajnje nužde“ u prekršajnom postupku.
 


In Memoriam prof.dr.sc. Duško Modly (1933.-2019.)

                                                                         „Kriminalisti, pozvani ste tragajući za
                                                                           Redom i Istinom pronaći Mir“


Kaznenopravna zaštita policijskih službenika

Obzirom na najavljene izmjene i dopune Zakona o policiji, Strukovna udruga kriminalista uputila je prema Ministarstvu unutarnjih poslova inicijativu izmjene Zakona u dijelu koji se tiče uređenja kazneno pravne zaštite policijskih službenika kod zakonite primjene policijskih ovlasti a posebno sredstava prisile. Ključno nastojanje je uvođenje mogućnosti ograsničenja supsidijarnog tužitelja (oštećenika kao tužitelja) u situacijama u kojima je Državno odvjetništvo odlučilo ne pokrenuti kazneni postupak, odbaciti kaznenu prijavu ili obustaviti kazneni progon protiv policijskog službenika.

Isto je nužno potrebno zbog ograničavanja brojnih zlouporaba instituta supsidijarnog tužitelja u praksi što dovodi do znatno otežanog rada policije u kontekstu zakonite primjene sredstava prisile koja iako je prethodno ocjenjena zakonitom i opravdanom rezultira situacijama u kojima su policijski službenici uglavnom prepušteni sami sebi, nerijetko udaljeni s radne dužnosti i bez odgovarajuće pravne i psihološke pomoći.