Petak, 29.09.2023.

Kontakt

Broj Udruge 21003597
Datum upisa 28.06.2004
Naziv STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA
Skraćeni naziv KRIM
Sjedište Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1
Djelatnosti - Okupljanje kriminalista i osoba koje djeluju na ostvarivanju ciljeva Udruge,
- organizacija znanstvenih i stručnih skupova radi unapređenja sadržaja kriminalističke znanosti i prakse,
- organizacija sastanaka, seminara, tribina i drugih skupova članova i drugih osoba radi promicanja ciljeva Udruga,
- te druge djelatnosti iz članka 7. Statuta.
OIB 87810779411
E-mail krimudruga@gmail.com
IBAN HR5423600001101791164
Telefon 01/2391-470 (specijal 26-470)}