Nedjelja, 19.05.2024.

Kodeks kriminalista

I.
U svom radu i životu kriminalist je vođen Ustavom Republike Hrvatske, pozitivnim pravnim propisima te načelima utvrđenim Općom deklaracijom o ljudskim pravima i (Europskom) Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

II.
Mišljenje i postupanje kriminaliste nije uvjetovano predrasudama i utjecajima, uvijek je vođeno istinom.

III.
Kriminalist prikuplja indicije i analizira sve činjenice i okolnosti tragajući za dokazima i motivom.

IV.
Kriminalist je slobodan u odlučivanju, sve indicije, činjenice, dokaze i okolnosti uzeti će u obzir utvrđujući istinu, pritom koristi najnovija stručna iskustva i znanstvena dostignuća, primjenom kriminalističke taktike i tehnike odnosno kriminalističkih metodika.

V.
Kriminalist postupa razmjeno vodeći računa da nikada svojim postupcima ne uzrokuje veću štetu i duševne boli od štete ili zla koje je prijetilo.

VI.
Kriminalist je svojom slobodnom voljom izabrao služiti zajednici. U stalnom nastojanju da svojim radom stekne i održi zadobiveno povjerenje kod građana, kao subjekt pravde, reda i mira, uvijek je spreman žrtvovati se za druge.

VII.
Kriminalist cijeni posao koji obavlja te osobito poštovanje iskazuje prema drugim kriminalistima s dužim radnim iskustvom.

VIII.
Kriminalist prihvaća ovaj Kodeks i njime se vodi u svom radu i u privatnom životu.
IX.
Kriminalist koji svojim postupcima dosljedno promovira ovaj Kodeks zaslužuje nositi povelju „Prvi među jednakima“.

U Zagrebu, 15. rujna 2023. god.

PREDSJEDNIK Darko Majstorović, mag. krim}