STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:krimudruga@gmail.com
IBAN: HR5423600001101791164

Inicijativa za izmjenu odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike


Objavljeno: 08.03.2018.
Zbog neusklađenosti odredbe čl 38 st. 5 Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike NN 112/17koja propisuje pravo na uvećanje osnovne plaće državnim službenicima koji imaju stečeni znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti  s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o akademskim nazivima i akademskom stupnju te Integriranim popisom akademskih naziva i akademskih stupnjeva, pokrenuta je inicijativa za izmjenu sporne odredbe kojom je zakinut u njihovim pravima velik broj državnih službenika.

Cjeloviti tekst s obrazloženjem potrebe za izmjenu sporne odredbe možete pogledati dolje.
 
Broj: KRIM-02/18. god.
Zagreb, 24. veljače 2018. god.
 
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
n/r ministru mr.sc. Marku Paviću
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
n/r ministrici prof.dr.sc. Blaženki Divjak
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA

REPREZENTATIVNI SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika
Sindikat policije Hrvatske
Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a RH


PREDMET: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike,
                    usklađivanje s odredbama posebnih zakona i izmjena
                    odredbi čl. 38. st. 5., traži se
                    
 
Poštovani,
odredbom čl. 38 st. 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike nn 112/17 propisano je da će se osnovna plaća uvećati:
  • ako službenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti za 8%
  • ako službenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti za 15%
 
 
 
Odredbama čl. 69.-74 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN123/03,198/03,105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17,  propisuju se vrste studija koje se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.
Zakonom o akademskim nazivima i akademskom stupnju NN 107/07, 118/12 čl. 3.-7. propisuju se uvjeti za stjecanja akademskih naziva i akademskog stupnja. Rektorski zbor Republike Hrvatske je na temelju predmetnog zakona donio „Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva“ NN 50/15
Analizom citiranih propisa razvidno je da odredba čl. 38 Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike nije usklađena s odredbama gore navedenih zakonskih i podzakonskih akata dakle nema uporišta u posebnim zakonima. Terminološki gledano važeći propisi u Republici Hrvatskoj više ne propisuju mogućnost stjecanja „znanstvenog stupnja-magistar znanosti“ (mr.sc.). Iznimno se, završetkom poslijediplomskoga specijalističkog studija u medicini, stomatologiji i veterini, može steći akademski naziv sveučilišni magistar odnosno sveučilišna magistra (univ.mag).
Zaključno, jedini akademski (ne „znanstveni“) stupanj koji se prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj može steći jest akademski stupanj doktor znanosti (dr.sc.),  završetkom poslijediplomskog sveučilišnog studija.
Nadalje, razvidno je da se u Republici Hrvatskoj završetkom poslijediplomskih specijalističkih studija stječe akademski naziv „sveučilišni specijalist“ (univ.spec.) što bi prema vrsti i trajanju trebao biti ekvivalent bivšem, (sada nepostojećem) znanstvenom stupnju magistar znanosti. Poradi takve neopravdane zakonske neusklađenosti Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike zakinuti su pa i diskriminirani u svojim pravima državni službenici koji su svoj akademski naziv stekli završetkom poslijediplomskih specijalističkih studija u odnosu na službenike koji su svoj akademski stupanj (magistar znanosti) stekli prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju NN 107/07 i 118/12.  Iako imaju stečen akademski naziv ne mogu ostvariti pravo na uvećanje osnovne plaće zbog odredbe koja je neusklađena s posebnim propisima a notorno je da se „znanstveni stupanj magistra znanosti“ više ne može steći na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.
Predlažemo da se sporna odredba čL. 38 st. 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike žurno izmjeni/dopuni tako da pravo na uvećanje osnovne plaće od 8% ostvaruju i službenici koji imaju stečen akademski naziv „sveučilišni specijalist“ (univ.spec.). Pozivamo reprezentativne i nereprezentativne sindikate državnih službi da nas podrže u ovoj inicijativi te zajedno s predstavnikom poslodavca doprinesu ispravljanju ove očite manjkavosti i neusklađenosti odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
 
 
Nadalje, do izmjene sporne odredbe čl. 38.st.5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike obzirom na njenu neusklađenost a posredno i nezakonitost, tražimo decidirani stav i mišljenje Komisije za praćenje odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike da li državni službenici sa završenim poslijediplomskim specijalističkim studijima i stečenim akademskim nazivom „sveučilišni specijalist“ ostvaruju pravo iz propisane sporne odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u pogledu prava na uvećanje osnovne plaće.
 
            S poštovanjem,
 
                                     PREDSJEDNIK STRUKOVNE UDRUGE KRIMINALISTA
 
                                                                 prof. dr. sc. Duško Modly 
 
 
O tome obavijest:
Nacionalni sindikat policije MUP-a RH
Sindikat kriminalističke policije
Opći sindikat MUP-a RH
Sindikat policijskih službenika
Pučki Pravobranitelj
 
 
 

Fotogalerija